Hiện nay FB đang chặn mắt từ VN vì thế giá dịch vụ đang rất cao.

X5 lần nếu gói tháng.

X4 lần nếu gói 3 ngày.

 

DỊCH VỤ TĂNG MẮT LIVE STREAM FACEBOOK

 

Gói 1
150.000 đ/tháng
Số lượng: 50 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 2
250.000 đ/tháng
Số lượng: 100 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 3
300.000 đ/tháng
Số lượng: 150 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 4
400.000 đ/tháng
Số lượng: 200 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 5
500.000 đ/tháng
Số lượng: 250 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 6
600.000 đ/tháng
Số lượng: 300 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 7
760.000 đ/tháng
Số lượng: 400 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY
Gói 8
900.000 đ/tháng
Số lượng: 500 Mắt
Thời gian: Liên tục
Số bài: KGH
Hoàn thành: LÊN NGAY

Mô tả: Dịch vụ tăng mắt live stream giúp quý khách tăng mạnh uy tín, tương tác. Tạo ma trận tương tác với khách hàng. Dịch vụ tăng view live stream Facebook hiệu quả khi bán hàng, giới thiệu sản phẩm,..

 

 

 

đã mua