MAXLIKE cung cấp dịch vụ TIKTOK đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Các dịch vụ bao gồm:

  • Dịch vụ tăng view TIKTOK

  • Dịch vụ tăng love TIKTOK

  • Dịch vụ tăng Share TIKTOK

  • Dịch vụ tăng follow TIKTOK

Bảng giá cụ thể như sau:

Tăng View
400.000 VNĐ
10000 View
Hoàn thành ngay
An toàn 100%
Tăng Share
300.000 VNĐ
1000 Share
Hoàn thành ngay
An toàn 100%
Tăng Love
300.000 VNĐ
1000 Love
Hoàn thành ngay
An toàn 100%
Tăng Follow
600.000 VNĐ
1000 Follow
Hoàn thành ngay
An toàn 100%

 

 

 

 

 

 

 

đã mua