Dịch Vụ Lazada

Tăng lượt theo dõi kênh LAZADA

Follow LAZADA 100
600.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%
Follow LAZADA 1000
5.500.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%
Follow LAZADA 5000
25.000.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%
Follow LAZADA 10000
40.000.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%

Tăng lượt review LAZADA

Review LAZADA 10
100.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%
Tùy chỉnh nội dung
 
 
Review LAZADA 100
1.000.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%
Min 10 đánh giá
Chia cho nhiều bài
Tùy chỉnh nội dung
Review LAZADA 1000
9.000.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%
Min 10 đánh giá
Chia cho nhiều bài
Tùy chỉnh nội dung
Review LAZADA 10000
80.000.000 VNĐ
Tăng uy tín
Tăng khách hàng tiềm năng
Việt Nam 100%
Min 10 đánh giá
Chia cho nhiều bài
Tùy chỉnh nội dung

đã mua