DỊCH VỤ HOSTING GIÁ RẺ

MAX CHEAP H1
20.000 VNĐ/tháng
Dung lượng 400Mb
KGH Băng thông
01 Core Giới hạn CPU
512MB Giới hạn RAM
01 Tài khoản mySQL
00 Addon domain
Sao lưu hàng tuần
* SSL Miễn phí
* Tặng Email hosting
MAX CHEAP H2
40.000 VNĐ/tháng
Dung lượng 1000Mb
KGH Băng thông
01 Core Giới hạn CPU
512MB Giới hạn RAM
01 Tài khoản mySQL
01 Addon domain
Sao lưu hàng tuần
* SSL Miễn phí
* Tặng Email hosting
MAX CHEAP H3
80.000 VNĐ/tháng
Dung lượng 2500Mb
KGH Băng thông
01 Core Giới hạn CPU
1024MB Giới hạn RAM
05 Tài khoản mySQL
05 Addon domain
Sao lưu hàng tuần
* SSL Miễn phí
* Tặng Email hosting
MAX CHEAP H4
150.000 VNĐ/tháng
Dung lượng 5000Mb
KGH Băng thông
01 Core Giới hạn CPU
1024MB Giới hạn RAM
KGH Tài khoản mySQL
KGH Addon domain
Sao lưu hàng tuần
* SSL Miễn phí
* Tặng Email hosting

Giá chưa bao gồm VAT.

đã mua