DỊCH VỤ FACEBOOK

 

BOT CẢM XÚC

Gói BOT CS 01
100.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 1 cảm xúc/5 phút
Số bài: KGH
Cảm xúc: Tùy chỉnh
Tốc độ: 5 phút
Đốc tượng: Tùy chỉnh
Yêu cầu: Cấp token
Gói BOT CS 02
150.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 2 cảm xúc/5 phút
Số bài: KGH
Cảm xúc: Tùy chỉnh
Tốc độ: 5 phút
Đốc tượng: Tùy chỉnh
Yêu cầu: Cấp token
Gói BOT CS 03
200.000 VNĐ/tháng
Số lượng: 3 cảm xúc/5 phút
Số bài: KGH
Cảm xúc: Tùy chỉnh
Tốc độ: 5 phút
Đốc tượng: Tùy chỉnh
Yêu cầu: Cấp token

BOT BÌNH LUẬN

Gói BOTCM 01
100.000 VNĐ/tháng
1 tài khoản
Bình luận nội dung
Bình luận hình ảnh
Bình luận Sticker
Gói BOTCM 02
150.000 VNĐ/tháng
3 tài khoản
Bình luận nội dung
Bình luận hình ảnh
Bình luận Sticker
Gói BOTCM 03
30.000 VNĐ/tháng
5 tài khoản
Bình luận nội dung
Bình luận hình ảnh
Bình luận Sticker
Gói BOTCM 04
500.000 VNĐ/tháng
10 tài khoản
Bình luận nội dung
Bình luận hình ảnh
Bình luận Sticker

RIP NICK

Dưới 5000 Sub
400.000 VNĐ
Hoàn thành trong 1 ngày
Không RIP nick sạch
Gửi link tài khoản cần RIP
Hotline: 090 73 54 550
5000 - 10.000 Sub
700.000 VNĐ
Hoàn thành trong 1 ngày
Không RIP nick sạch
Gửi link tài khoản cần RIP
Hotline: 090 73 54 550
Trên 10.000 Sub
Từ 1.000.000 VNĐ
Hoàn thành trong 1 ngày
Không RIP nick sạch
Gửi link tài khoản cần RIP
Hotline: 090 73 54 550

VOTE BÀI DỰ THI

Gói Vote Nhỏ
200.000 VNĐ
Số lượng: 50
Tốc độ: Nhanh
Quốc gia: Việt Nam
An toàn
Gói Vote Vừa
1.800.000 VNĐ
Số lượng: 500
Tốc độ: Nhanh
Quốc gia: Việt Nam
An toàn
Gói Vote Lớn
16.000.000 VNĐ
Số lượng: 5.000
Tốc độ: Nhanh
Quốc gia: Việt Nam
An toàn
Gói Vote Khủng
145.000.000 VNĐ
Số lượng: 50.000
Tốc độ: Nhanh
Quốc gia: Việt Nam
An toàn

BẢNG GIÁ FANPAGE

Gói FB FAN 01
800.000 VNĐ
Số lượng: 2.000 Like
Quốc gia: Việt Nam
An toàn
Miễn phí đổi tên
Gói FB FAN 02
1.750.000 VNĐ
Số lượng: 5.000 Like
Quốc gia: Việt Nam
An toàn
Miễn phí đổi tên
Gói FB FAN 03
3.300.000 VNĐ
Số lượng: 10.000 Like
Quốc gia: Việt Nam
An toàn
Miễn phí đổi tên
Gói FB FAN 04
50.000.000 VNĐ
Số lượng: 100.000 Like
Quốc gia: Việt Nam
An toàn
Miễn phí đổi tên

UNLOCK NICK

KÉO MEMBER GROUP

Gói FB MEM 01
100.000 VNĐ
Số lượng: 1000
Quốc gia: Việt Nam
Tương tác tốt
Hoàn thành nhanh
An toàn
Gói FB MEM 02
800.000 VNĐ
Số lượng: 10.000
Quốc gia: Việt Nam
Tương tác tốt
Hoàn thành nhanh
An toàn
Gói FB MEM 03
6.000.000 VNĐ
Số lượng: 100.000
Quốc gia: Việt Nam
Tương tác tốt
Hoàn thành nhanh
An toàn
Gói FB MEM 04
25.000.000 VNĐ
Số lượng: 500.000
Quốc gia: Việt Nam
Tương tác tốt
Hoàn thành nhanh
An toàn

BACKUP DỮ LIỆU FACEBOOK

Gói FB BU 01
100.000 VNĐ
Số lượng: 01 Nick
Bạn bè: KGH
Thời gian: KGH
Loại Backup:
Hình ảnh bạn bè
Tin nhắn - Bình luận
Yêu cầu: Token Nick
Gói FB BU 02
400.000 VNĐ
Số lượng: 05 Nick
Bạn bè: KGH
Thời gian: KGH
Loại Backup:
Hình ảnh bạn bè
Tin nhắn - Bình luận
Yêu cầu: Token Nick
Gói FB BU 03
700.000 VNĐ
Số lượng: 10 Nick
Bạn bè: KGH
Thời gian: KGH
Loại Backup:
Hình ảnh bạn bè
Tin nhắn - Bình luận
Yêu cầu: Token Nick
Gói FB BU 04
5.000.000 VNĐ
Số lượng: 100 Nick
Bạn bè: KGH
Thời gian: KGH
Loại Backup:
Hình ảnh bạn bè
Tin nhắn - Bình luận
Yêu cầu: Token Nick

đã mua