DỊCH VỤ HOSTING CAO CẤP SSD

 

MAX HV1
90.000 VNĐ/tháng
Dung lượng 1.000Mb
KGH Băng thông
01 Core Giới hạn CPU
1024MB Giới hạn RAM
01 Tài khoản mySQL
KGH Subdomain
1 IP Riêng
Sao lưu hàng tuần
* SSL Miễn phí
MAX HV2
160.000 VNĐ/tháng
Dung lượng 2.000Mb
KGH Băng thông
01 Core Giới hạn CPU
1024MB Giới hạn RAM
02 Tài khoản mySQL
KGH Subdomain
2 IP Riêng
Sao lưu hàng tuần
* SSL Miễn phí
MAX HV3
300.000 VNĐ/tháng
Dung lượng 5.000Mb
KGH Băng thông
01 Core Giới hạn CPU
1024MB Giới hạn RAM
06 Tài khoản mySQL
KGH Subdomain
4 IP Riêng
Sao lưu hàng tuần
* SSL Miễn phí
MAX HV4
500.000 VNĐ/tháng
Dung lượng 10.000Mb
KGH Băng thông
01 Core Giới hạn CPU
1024MB Giới hạn RAM
06 Tài khoản mySQL
KGH Subdomain
6 IP Riêng
Sao lưu hàng tuần
* SSL Miễn phí

Giá chưa bao gồm VAT.

 

 

đã mua