Dịch Vụ Reseller Hosting

Gói RSH 1
300.000 VNĐ/tháng
Dung lượng: 5Gb
Ổ cứng: SSD
Băng Thông: KGH
Domain: KGH
Addon Domain: KGH
Subdomain: KGH
LiteSpeed Cache
SSL miễn phí
Email hosting
 
Gói RSH 2
500.000 VNĐ/tháng
Dung lượng: 10Gb
Ổ cứng: SSD
Băng Thông: KGH
Domain: KGH
Addon Domain: KGH
Subdomain: KGH
LiteSpeed Cache
SSL miễn phí
Email hosting
 
Gói RSH 3
2.000.000 VNĐ/tháng
Dung lượng: 30Gb
Ổ cứng: SSD
Băng Thông: KGH
Domain: KGH
Addon Domain: KGH
Subdomain: KGH
LiteSpeed Cache
SSL miễn phí
Email hosting
 
Gói RSH 4
2.000.000 VNĐ/tháng
Dung lượng: 50Gb
Ổ cứng: SSD
Băng Thông: KGH
Domain: KGH
Addon Domain: KGH
Subdomain: KGH
LiteSpeed Cache
SSL miễn phí
Email hosting
 

Giá chưa bao gồm VAT.

đã mua