Dịch Vụ google adswords

Quang Cao Google Adwords - MAXLIKE.NET

Maxlike cung cấp dịch vụ quảng cáo google adsword giá rẻ. Mang lại cho khách hàng hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất.

GG ADS BASIC
1.000.000 VNĐ
Ngân sách: 1.300.000 VNĐ
Tối đa 2 từ khóa
Tối đa 1 Website
Bảo hành chạy hết
GG ADS VIP
5.000.000 VNĐ
Ngân sách: 7.500.000 VNĐ
Tối đa 10 từ khóa
Tối đa 2 Website
Bảo hành chạy hết
GG ADS PREMIUM
10.000.000 VNĐ
Ngân sách: 18.000.000 VNĐ
Tối đa 100 từ khóa
Tối đa 10 Website
Bảo hành chạy hết
GG ADS BUSSINESS
25.0000.000 VNĐ
Ngân sách: 50.000.000 VNĐ
Tối đa KGH từ khóa
Tối đa KGH Website
Bảo hành chạy hết

đã mua