Dịch Vụ SEO Hosting

 

GÓI MSH 01
250.000 VNĐ/tháng
Địa chỉ IP: 6
Class C: 2
Duong lượng:20Gb
Ổ cứng: SSD
Domain: KGH
Băng thông: KGH
SSL miễn phí
Litecache Speed
 
GÓI MSH 02
600.000 VNĐ/tháng
Địa chỉ IP: 12
Class C: 4
Duong lượng:KGH
Ổ cứng: SSD
Domain: KGH
Băng thông: KGH
SSL miễn phí
Litecache Speed
 
GÓI MSH 03
1.100.000 VNĐ/tháng
Địa chỉ IP: 24
Class C: 8
Duong lượng:KGH
Ổ cứng: SSD
Domain: KGH
Băng thông: KGH
SSL miễn phí
Litecache Speed
 

Giá chưa bao gồm VAT.

đã mua