DỊCH VỤ TĂNG LIKE FACEOOK

Gói Like 1
300.000 VNĐ/Tháng
Số like: 50/bài
Số bài: 10 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
An Toàn
Gói Like 2
500.000 VNĐ/tháng
Số like: 100/bài
Số bài: 10 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
An Toàn
Gói Like 3
900.000 VNĐ/Tháng
Số like: 200/bài
Số bài: 10 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
An Toàn
Gói Like 4
1.350.000 VNĐ/Tháng
Số like: 300/bài
Số bài: 210 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
An Toàn
Gói Like 5
2.000.000 VNĐ/Tháng
Số like: 500/bài
Số bài: 10 bài/ngày
Tốc độ: Tùy chọn
An Toàn

Dịch vụ tăng like bài viết tự động, tăng share bài viết tự động, tăng lượt bình luận tự động theo tháng với chi phí cực kì rẻ.. tăng like facebook giúp tăng tương tác và uy tín với khách hàng.

đã mua